Ny Utplasseringsperiode snart!

Da er det ny utplasseringsperiode, og jeg har fått utplassering hos Designhjørnet.
Designhjørnet er en ny etablert bedrift som består av flere forskjellige kvinner med yrker innen kreative fag som har startet opp et kontor for felles kreativitet og et godt arbeidsmiljø. Jeg kommer til å skrive mer om bedriften i et senere innlegg, siden jeg ikke vet så mye om den enda.

Faget PFO, Prosjekt til fordypning, er et fag der man fordyper seg mer i et av yrkene innenfor Design og Håndverk. På vg1 hadde vi oppgaver i interiørfag og sølvsmedfaget, vi hadde også utplassering 5 timer hver torsdag i 8 uker. I utplasseringen var jeg på Løwini, som var en helt grei opplevelse der jeg fikk prøvd meg litt i 3D tegneprogrammet ArchiCAD. 

Første halvden av vg2 var jeg hos Sigdal kjøkkensenter der jeg fikk prøvd meg på utrolig mye forskjellig. Alt fra innkjøp til og dekorering av utstillingskjøkken, til kunde samtaler. Og jeg designet et helt kjøkken til en kunde der jeg fikk være med på hele prosessen fra tegning til material/farge valg til montering. Det var utrolig lærerike 3,5 timer hvert torsdag i 10 uker.

Denne gangen blir det 3,5 timer over 13 torsdager hos Designhjørnet.

I PFO i år håper jeg at jeg får fordype meg enda mer i mine interessefelt innen interiør og utvide mine kunnskaper for flere rom en kjøkken. Det jeg ønsker å få ut av utplasseringen min i år er å lære ting vi ikke lærer på skolen, å lære fra folk som har erfaring, jobbe mer praktisk og ha noe hyggelig å glede meg til etter en lang uke ved pulten på skola.

Når man er utplassert i bedrift er det viktig å være positiv, utadvent og arbeidssom. På skolen kan man ha en dårlig dag eller være litt umotivert, uten at det fører til noe mer en en annmerkning. Men når men er ute i bedrift er det viktig å fremstå mer profesjonell for å få en bra utplassering, godt forhold til de man jobber med, og gode referanser på CV'en. Så langt har jeg bare hatt gode erfaringer med utplasseringer og det er veldig bra at skolen legger mer vekt på erfaring i arbeidslivet fremfor fiktive oppgaver ved pulten.


Når jeg er på Designhjørnet håper jeg at jeg kan lære mer om de forskjellige yrkene som er der, observere og sette meg inn i deres arbeishverdag. Jeg er ikke helt sikker på hva jeg kan bidra med, men jeg ønsker å lære mer om større prosjekter en et rom av gangen, og det virker som de har en hyggelig arbeidsplass der.


Til slutt legger jeg ut Elevens læreplan:


DEL 2: ELEVENS PLAN FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING


Elevens navn: Amanda Betten
Skole: Bodin videregående skole og maritime fagskole Skoleår: 2013

Utdanningsprogram: Interiør og Utstillingsdesign
Programområde: Interiør
Ansvarlig lærer: Torun Hansen

Kompetansemålene er hentet fra nasjonal læreplan, se del 1
Prosjektet utgjør 45,5 timer
Prosjektet skal gjennomføres i tidsrommet:
Dager/dato: 31.1 til 16.5
Kl. : 12.00-15.30

A .
Vurderingskriterier, se del 1

Her skal skolen informere om og drøfte sammen med eleven hva det vil bli lagt vekt på når faget/prosjektet skal vurderes (Kjennetegn for kompetanse)


  Bruke digitale verktøy, tegneutstyr, materialer og teknikker fagmessig.
  Vise og forklare egen arbeidsprosess ved bruk av skisser, foto, digitale verktøy, tekst og illustrasjoner
  Presentere løsningsforlag visuelt og verbalt.

C.
Rapport

Eleven skal hvert halvår lage en rapport/dokumentasjon for gjennomføringen av faget/prosjektet.


Krav til rapporten:

Rapporten skal innholde tekst og bilder.

 • Forside med illustrasjon

 • Innholdsfortegnelse
 • Innledning
 • Lokal læreplan for faget
 • Elevens plan
 • Logg for hver dag
 • Rapporteringsskjema, med tilbakemelding fra arbeidsplass
 • Halvårlig oppsummering og vurdering:


Observasjoner. Hva så du?
Arbeidsoppgaver. Hva har du gjort?
Hva du har lært?
Hvilke kompetansemål nådde du?
Hva er du fornøyd med?
Hva fungerte dårlig?
Har du forslag til forandringer?
Annet

Kommentarer