DAP gruppeoppgave Mai 2017

 DAP Gruppeoppgave Dette er min del av gruppeoppgavens visuelle del:


Oversiktsbilde av nabolaget, redigert i photoshop.


Oversiktsbilde av nabolag, rendret i 3ds Max.
Eksteriør av mitt hus, redigert i photoshop.
Eksteriør av mitt hus, rendret i 3ds Max.
Interiør render fra ArchiCAD, redigert i photohsop.
Interiør render fra ArchiCAD.

Interiør render 2, fra ArchiCAD.


Kommentarer