Teknsik info

Hva er DAK og hva brukes det til ?

Dataassistert konstruksjon (DAK) er konstruksjon og teknisk tegning som utføres med databasert programvare. Brukes av inteniører, arkitekter, teknisk tegnere og designere.

 

Hva er 2D og 3D :

Med 2D eller todimensjonal design mener vi design på flater, for eksempel plakater, websider, kort og brosjyrer.

Med 3D eller tredimensjonalt design mener vi gjenstander som har romlig utforming med en avgrenset overflate i tre dimensjoner, høyde, bredde, lengde.

Der det tidligere var tilstrekkelig å bruke 2D er det i dag mer utbredt å bruke 3D modeller der man får større forståelse for produktet, se på produktet fra forskjellige vinkler og lettere visualisere det ferdige produktet.

Hvilke bransjer bruker DAK :

DAK brukes i forbindelse med konstruksjon og omfatter arkitektur og byggebransjen, offshore, annleggsbransjen, produktutvikling og visualisering. 

Men DAK kan man konstruere byggninger, maskiner, deler og komponenter til byggesett i alle kategorier. I produktutvikling og visualisering kan man presentere et produkt i tegnet og tredimensjonal form uten å lage en prototype først. 


Utfordringer og muligheter med DAK :

Man er avhengig av nyere og ofte dyr teknologi for å jobbe med slike programmer, og programmet i seg selv koster mye med mindre bedriften er så stor at lisensen kan deles mellom mange ansatte. Det er derfor vanskeligere for små bedrifter eller freelancere å jobbe med denne typen program. Programmet er også ganske komplekst, og blir stadig oppdatert og forbedret, dette fører til ganske lang tidsbruk på brukeropplæring og man er nødt til å oppdatere seg for å ikke falle av lasset.

Når vi tegner digitalt har vi mulighet til å konstruere i et format hvor alle mål er satt til en virkelig skala på 1:1. Dette gir stor nøyaktighet og gjør at målestokken kan tilpasses tegningene i etterkant når de skal presenteres. Tegningen kan enkelt kopieres i et ubegrenset antall og er på denne måten svært tidsbesparende i forhold til å måtte tegne det samme flere ganger. Den kan også sendes mellom forskjellige aktører i planleggingsprosessen og man kan dermed skape en felles tegning for et prosjekt der mange bransjer skal jobbe sammen. Det er også tidsbesparende å jobbe digitalt fremfor å tegne for hånd, og det kan være kostnadsbesparende over lengre tid selv om programmvaren koster.


Hva er BIM :

BIM står for BygningsInformasjonsModell når man snakker om produktet og  BygningsInformasjonsModellering snakker man om prosessen. Det man modellerer er bygninger og andre byggverk med arealer, bygningsdeler, installasjoner og utstyr. 

Etterhvert som man prosjekterer med BIM vil man kontinuerlig berike modellen med ny informasjon. Man kan for eksempel hente ut 2D-plantegninger, 3D-visualiseringer, 4D-framdrift, men også mengdelister og dørskjema.

BIM er en måte å digitalisere informasjon på slik at flere aktører i byggeprpsessen kan hente ut den informasjonen de trenger, og sammhandlingen mellom yrkene går lettere. På denne måten ungår man også feilprosjektering av prosjekter.

Linker:

http://www.statsbygg.no/Oppgaver/Bygging/BIM/

Kommentarer

  1. Here is the investors contact Email details,_   lfdsloans@lemeridianfds.com  Or Whatsapp +1 989-394-3740 that helped me with loan of 90,000.00 Euros to startup my business and I'm very grateful,It was really hard on me here trying to make a way as a single mother things hasn't be easy with me but with the help of Le_Meridian put smile on my face as i watch my business growing stronger and expanding as well.I know you may surprise why me putting things like this here but i really have to express my gratitude so anyone seeking for financial help or going through hardship with there business or want to startup business project can see to this and have hope of getting out of the hardship..Thank You.

    SvarSlett

Legg inn en kommentar